KINDEREN
 Wanneer een kind komt te overlijden is het belangrijk om de zorg van dat kind terug te geven
  aan de ouders. Het nog eenmaal aanraken, helemaal zien, nog één keer wassen en aankleden.
  Nog één keer zorgen.....
 Soms kan dit niet door ouders opgebracht worden, wat heel begrijpelijk is.
  Het kan dan helpen aanwezig te zijn als ik uw kind verzorg.
 Het daarna inrichten van een speciale plek om het kind op te baren helpt het onmetelijke
 verlies een klein beetje te verzachten. Hierin probeer ik u ook te steunen en te adviseren.
wpe9433dd9_0f.jpg
wp7abe1ede.png
wp142b44b5.png
wpf4f931ad.png
wpaa8d57d2.png