wp0a3ae4cf.png
wpf63f6094_0f.jpg
wp9fd24194.png
wpb6b6f361.png
wp3ec8c0ad.png
Wat kunt u onder de laatste verzorging verstaan?
Ik was en kleed de overledene, verzorg haren en nagels, sluit ogen en mond, verzorg make-up
indien gewenst en baar op. Alles zoveel mogelijk samen met u als nabestaanden en in alle rust.
Ook het wegwerken van oneffenheden, verkleuringen e.d. behoren daartoe als daarom gevraagd wordt.

Mijn uitvaartondernemer heeft de laatste verzorging in zijn/haar pakket zitten.
Kan ik dan alsnog voor u kiezen?
Ja, dat kan. U kunt zelf kiezen wie u inhuurt. Ik ben geheel onafhankelijk en zelfstandig
U mag altijd eerst even bellen als zaken niet duidelijk zijn.
U mag zelf altijd beslissen van welke diensten u gebruik maakt. U moet dit wel kenbaar maken
aan uw uitvaartondernemer.

Ik heb wel eens gehoord dat de botten van een overledene worden gebroken. Klopt dit?
Nee, dit is een fabeltje! Er wordt nooit iets gebroken. Na het overlijden treedt er in de spieren
een chemische reactie op, die het lichaam doet verstijven. Dit wordt lijkstijfheid of rigor mortis
genoemd. Na een aantal dagen verdwijnt dit ook weer en wordt het lichaam geleidelijk aan weer slap.
Soms is het niet mogelijk om kleding, vooral niet-elastische aan te trekken.
De lijkstijfheid wordt in dat geval opgeheven, door het lichaamsdeel een aantal keren langzaam
heen en weer te buigen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de armen bij het aantrekken van een jurk
of een overhemd.

Mag een pace-maker blijven zitten?
Nee, deze wordt gezien als chemisch afval en de wet schrijft voor dat deze niet mee begraven
mag worden. Ook moet deze eruit bij een crematie in verband met de veiligheid.
Ik ben bevoegd deze op vakkundige wijze te verwijderen.

Is het verstandig om kinderen aanwezig te laten zijn tijdens de laatste verzorging?
Het is heel erg mooi om kinderen te betrekken bij de laatste verzorging.
Kinderen kunnen meer aan dan wordt aangenomen.
Ze geven zelf vaak aan wat ze wel en niet willen. Het is wel belangrijk om ze goed voor
te bereiden op wat ze te zien zullen krijgen. Kinderen kunnen heel creatief zijn in  mooi
maken van de ruimte waarin de overledene ligt, door bijvoorbeeld tekeningen of bloemen
neer te leggen op een door hun uitgekozen plek.
Zo merken ze dat ze heel belangrijk zijn, maar ook ‘iets’ kunnen doen.

Moet bij ernstige beschadigingen na een (onge)val van een overledene de kist altijd dicht?
Nee, dat is lang niet altijd nodig. Ik streef ernaar dat de overledene zo lang mogelijk in goede
conditie en toonbaar blijft, indien dit gewenst is natuurlijk.
Door vakkundig te restaureren / reconstrueren en met visagie te werken is het heel vaak mogelijk
de kist tot het laatste moment open te houden.
Alles zal uiteraard in overleg met u en uw uitvaartondernemer gaan, waarbij ook de eventuele
risico’s besproken zullen worden.

Kan er na een (verkeers)ongeluk ook een thuisopbaring plaatsvinden?
Dit is afhankelijk van verschillende factoren, o.a. de ernst van de verwondingen.
Ik zal echter wel de mogelijkheden met u bespreken, en de risico’s die daar eventueel aan verbonden
kunnen zijn. Er wordt vaak snel overgegaan tot het overbrengen naar een rouwcentrum, terwijl dat
lang niet altijd nodig hoeft te zijn. Wanneer een thuisopbaring mogelijk is, dan kom ik iedere dag
voor controle, en zo nodig meerdere keren per dag, in overleg met de uitvaartondernemer en u.
Op deze manier kan het mogelijk zijn dat uw dierbare ook na een ongeval thuis kan blijven.

Is een kist verplicht?
Nee, sinds 1991 is het niet meer verplicht om in een kist begraven of gecremeerd te worden.
U kunt ook kiezen voor een opbaarplank, een wade of misschien een grote doek of sprei waaraan
de overledene gehecht was.

Heeft u vragen die hierboven niet beantwoord worden, dan kunt u altijd contact met mij opnemen.
wpaa8d57d2.png